Producció pròpia i integral

LES VEDELLES, EL BENESTAR

De pastura… les nostres vedelles neixen en zones de pastura i es crien amb les seves mares durant una lactància llarga. Els primers mesos de vida s’alimenten únicament de la llet de la mare què comencen a combinar amb l’herba de les pastures. Allà s’hi estan fins què deixen de beure llet i quan ja comencen a ser una competència per l’aliment de les mares, doncs els recursos de les pastures son limitats i quan creixen les cries no hi ha menjar per tots.

És llavors quan viatgen a Cal Sargaire on s’hi troben unes instal·lacions amplies i còmodes. El benestar és l’objectiu en l’estància, d’ell depenen la salut de les vedelles i la qualitat de la seva carn.

Son inspeccionades i vigilades durant els primers dies, el transport i el canvi d’hàbitat, així com certa desnutrició en l’últim estadi en la pastura, ja sigui per competència amb les mares o bé per raons climatològiques, les fan sensibles a emmalaltir. I en cas de ser necessari, son medicades segons simptomatologia, en casos molt aïllats.

Les vedelles tenen accés al menjar de forma individual i dormen sobre un llit de palla còmode i calent.

EL MENJAR

Les vedelles són mamífers, herbívors i remugants. És de sentit alimentar-les amb herba… El 100% del que mengen les nostres vedelles és herba, cultivada a les nostres finques què garanteixen una alimentació saludable.

Els cultius utilitzats en l’alimentació de Carn Sargaire son: Alfals, raigràs, civada, gira-sol, ordi i blat de moro (no trangènic).

Adobats amb matèria orgànica de la nostra granja i complementats amb compostatge per assegurar una riquesa nutritiva adequada.

Els cultius els recol·lectem en l’estadi vegetatiu, quan la planta és encara verda, per afavorir l’aprofitament en l’aparell digestiu de les vedelles.

Per assegurar-ne la conservació del aliments els conservem en forma d’ensitjat, un sistema que consisteix en fer fermentar les herbes sense oxigen, evitant que aquestes es podreixin i millorar les seves condicions digestives i gustatives.

Ni pinsos ni subproductes ni suplements de cap tipus son utilitzats en l’alimentació de les vedelles de carn, fent-la diferent a qualsevol altra.